Jabbim

Z Jabber.cz Wiki
Verze z 17. 5. 2012, 13:21, kterou vytvořil Pinky (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Pro informace o stejnojmenném klientovi viz Jabbim (klient).
Pro informace o klientu s podobným názvem viz Jabbin.

Jabbim (dříve Netlab Jabber Server) je v současnosti největším veřejným Jabber serverem v České republice. Jeho provozovatelem je plzeňská společnost HumboldTec, administrátorem je pak Jan 'Pinky' Pinkas.


Domény

Na Jabbimu fungují následující domény, které nabídnou všem uživatelům identické služby:

 • jabbim.cz
 • jabbim.sk
 • jabbim.com
 • jabbim.pl
 • jabber.cz
 • njs.netlab.cz

Služby

Vlastní služby

Archivace zpráv

 • Na adrese https://secure.jabbim.com/archive/ je k dispozici webové rozhraní k prohlížení zaznamenaných konverzací (historie). Od 1. 6. 2009 bude k dispozici pouze VIP uživatelům. Archivaci zpráv je nejprve nutné povolit přihlášením do webového rozhraní.

Spojení do jiných sítí

Transporty do uzavřených sítí

Sdílení a přenos dat

Weboví klienti

Roboti

 • Webstatus – jabstatus@njs.netlab.cz - pro zjišťování online statusu uživatele přes HTML.
 • Taxator – netlabbot@njs.netlab.cz – Bot v konferencích, vyhledávání dopravních spojení atp.
 • Boticka – boticka@jabbim.cz – Bot v konferencích.
 • Notes – notes@jabbim.cz – Robot pro správu poznámek a úkolů.
 • MoneyBot – platby@jabbim.cz – Robot spravující platby VIP uživatelů.
 • Live! – live@jabbim.cz – Bot zprostředkovávající služby jako vyhledávání dopravních spojení, blogovaní a mnoho dalšího.

Jabbim Live

 • Služby jako blog, chaty, přidání uživatele na mapu a další v rámci služby Jabbim Live http://live.jabbim.cz/.

Jabbim VIP – služby pro sponzorující uživatele

Provoz několika serverů pro mnoho uživatelů stojí peníze, proto se provozovatel rozhodl zavést systém dobrovolných poplatků pro své uživatele. Ti za svůj finanční příspěvek získají, kromě dobrého pocitu, že pomohli dalšímu rozvoji serveru, i balík VIP bonusů. Aby zájemci nekupovali zajíce v pytli, mají možnost nabízené služby po 14 dní bezplatně vyzkoušet. Konkrétní informace, jak uskutečnit platbu, získáte na adrese http://www.jabbim.cz/vip-info.html.

Cena

V současné době poplatek na 1 rok činí 238 Kč vč. DPH, přičemž je možné přispět libovolnou částkou, avšak minimální částka je 100 Kč pro funkci automatického hlášení stavu účtu.

Bonusy

 • VIP ICQ Transport
  • icq.jabbim.cz
  • Ve stavové zprávě (status message) se nezobrazuje zpráva, že uživatel používá Jabbim.
 • VIP SMS Transport
  • Méně zatížená brána
  • 50 zpráv denně do Vodafone
  • 50 zpráv denně do Telefónica O2
 • Jabber Disk
  • Místo 101 MiB dostanete 1,5 GiB prostoru
 • E-mail brána
  • Bez upozornění, že zpráva pochází od uživatele Jabbim

Alternativní způsoby připojení

Podpora

 • Domovské stránky serveru naleznete na adrese http://www.jabbim.cz/. Pročtěte si také často kladené dotazy.
 • V případě méně akutních problémů (např. s klienty) se obraťte na fórum nebo navštivte MUC místnost jabber@conf.netlab.cz.
 • V případě problémů s přihlášením z klienta můžete zkusit jednoduché webové rozhraní (vyžaduje podporu JavaScript v prohlížeči).
 • Pokud dojde k nenadálému, delšímu výpadku serveru, můžete použít kontaktní formulář, který zprávu zašle adminovi. Je však skoro jisté, že výpadek už někdo oznámil před vámi.
 • Aktuální stav serveru můžete ověřit na adrese http://www.jabbim.cz/about-stats.html.