In-Band Bytestreams

Z Jabber.cz Wiki
Verze z 11. 5. 2009, 11:14, kterou vytvořil Lolek (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

In-Band Bytestreams (zkráceně 'IBB') je rozšíření XMPP protokolu o alternativní způsob zasílaní souborů. Tento přenos souborů je speciální, protože nevyužívá datového toku (streamu), ale posílá se po částech přímo v XML. Proto je tento způsob funkční i za přísnými bezpečnostními bránami (firewally). Rozšíření definuje velikost bloků (zabalených v Base64), která není neomezená, protože každý server má jinak definovanou maximální délku stanzy (XML balíku). Rychlost je serverem maximálně omezená na rychlost běžné textové komunikace.

Externí odkazy

Specifikace: http://xmpp.org/extensions/xep-0047.html