Jabber.cz Wiki:Formátování

Z Jabber.cz Wiki
Verze z 16. 9. 2006, 23:54, kterou vytvořil MiK (diskuse | příspěvky) (Kategorie:Nápověda)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
 • Jednotkou záznamu v Jabber.cz Wiki je článek, nebo encyklopedické heslo.
 • Nejdůležitější částí článku je vhodně zvolený název.
  • Název se stane nadpisem, titulkem stránky i součástí URL. Název budou všichni odkazovat z ostatních článků.
 • V naprosté většině případů nepíšeme do článku nadpis první úrovně - vloží ho systém MediaWiki podle zadaného názvu stránky.
 • Článek začíná obvykle slovy: "Termín je"
  • "Termín" je zpravidla shodný s názvem stránky a je tučně. Mohou být také uvedena synonyma, zkratky nebo cizojazyčné názvy téhož.
  • Následuje stručná a výstižná definice popisovaného termínu
  • Příklad: ICQ transport je služba na jabber serveru, která umožňuje komunikaci s uživateli ICQ sítě přes Jabber protokol.
 • První výskyt termínu souvisejícícho s Jabberem by měl být odkaz do Wiki.
  • Pokud se to nehodí u prvního výskytu, lze odkaz umístit dále v textu.
  • Opakované odkazování téhož termínu může být pro návštěvníka matoucí.
  • Odkazovat lze i dosud nevytvořená hesla. Je to dokonce žádoucí.
 • Text článku je vhodné strukturovat podnadpisy a informace přehledně uspořádat do seznamů číslovaných i nečíslovaných.
  • Pro návštěvníky je užitečné, když články zabývající se podobnou tématikou mají podobnou strukturu.
  • Seznam odkazů mimo Wiki je uveden v závěru článku za nadpisem Externí odkazy (nebo Další odkazy, Další informace).
 • Na konci je důležité zařadit článek do správné kategorie.
  • Článek může být zařazen v několika kategoriích zároveň.
 • Články se nepodepisují. Články na Wiki jsou kolektivním dílem a jména přispěvatelů jsou uvedena v historii článku.
  • Příspěvky v diskusích se podepisují. Automatický podpis lze vložit napsáním čtyř znaků "~". Takto: ~~~~


Lightbulb.jpg Tento článek na Jabber.cz Wiki je zárodek a nutně potřebuje doplnit. Můžete nám pomoci tím, že jej rozšíříte.