Multi-user chat

Z Jabber.cz Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Multi-user chat, zkráceně MUC, umožňuje komunikaci více uživatelů zároveň ve formě jakési textové konference.

Místnosti

 • Každá místnost je jednoznačně určena svým Jabber ID.
 • Její forma je místnost@konferenční server.
 • Některé klienty (např. Psi) pro připojení do místnosti nevyžadují celý Jabber ID, ale mají samostatná políčka pro Hostitele (Server) a Místnost.
  • Pokud chcete v Psi vstoupit do místnosti jabber@conf.netlab.cz musíte v okně Účast v groupchatu vyplnit Hostitel: conf.netlab.cz, Místnost: jabber, přezdívku a kliknout na tlačítko Vejít.
 • Založit novou místnost lze zadáním neexistujícího jména místnosti při připojení.
 • Pokud zakládáte místnost a klient umožnuje nastavit posílání zpráv mezi účastníky místnosti, pak to, prosím, povolte, neboť je toto nejjednodušší možnost jak řešit problémy s příchozími entitami.

Záznam historie

 • Historie konkrétní místnosti se může ukládat na Jabber serveru v podobě HTML souboru. Výchozí nastavení je neukládání historie a vlastník místnosti je oprávněn toto nastavení změnit.
 • V případě serveru Jabbim je historie jednotlivých místností uložena na adrese http://nezmar.jabbim.cz/logs/ (pozn.: tato adresa se může v budoucnu změnit)
 • URL uložené historie je ve tvaru:
 http://nezmar.jabbim.cz/logs/název místnosti/rok/měsíc/den.html

Kam si jít popovídat

Česky

Anglicky

 • jabber@conference.jabber.org – jak již název vypovídá, konference hlavně o Jabberu
 • jdev@conference.jabber.org – pro vývojáře
 • scoundrels@conference.jabber.org – rovná a volná diskuze na jakékoli téma
 • chat@conference.jabber.org – hlavní diskuzní místnost na jabber.org (volný pokec)

Polsky

 • jabbim.pl@conf.netlab.cz – wsparcie użytkowników Jabbim.pl a polský pokec na libovolné téma
 • flirt@chat.papla.pl – prakticky volná diskuze

Jak vyhledat další místnosti


Jak registrovat přezdívku

Modul pro Multi-user chat konference ejabberd/mod_muc umožňuje registrovat nick (přezdívku) pro daný server (obdoba NickServu na IRC), takže ho již nebude moci zabrat uživatel s jiným JID.

Registrace se provádí v Service Discovery, přes volbu register uzlu ejabberd/mod_muc (Chatrooms).

Problémy

 • Nelze se připojit
 1. MUC je patrně přetížen; zkuste to ještě jednou
 2. Místnost vyžaduje heslo; musíte znát někoho kdo zná heslo. Zkuste se poptat v místnosti jabber@conf.netlab.cz nebo talk@conf.netlab.cz
 • Jste připojeni ale nelze psát
 1. Zkuste napsat soukromou zprávu komukoliv ze seznamu kdo je označen jako Admin nebo Moderátor.
 2. Jde to..., dotyčný zkontroluje proč nemůžete psát a sdělí vám výsledek.
 3. Nejde to... Zkuste se poptat v místnosti jabber@conf.netlab.cz nebo talk@conf.netlab.cz zda by nemohli kontaktovat příslušnou osobu.

Oprávnění

Systém oprávnění v MUC je rozdělen do dvou rovin, což může být při prvním seznámení matoucí. Podobnější informace najdete ve specifikaci.

 • Affiliation, vztah, přidružení: je pro danou místnost napevno a trvale spojena s Jabber ID uživatele, přetrvává i po odpojení. Možné hodnoty jsou Owner (vlastník), Admin (administrátor), Member (člen), Outcast (vyloučený), None (žádný/á).
 • Role, postavení: Vyjadřuje aktuální postavení účastníka v místnosti. Po odpojení se toto nastavení (většinou) zruší. Možné hodnoty jsou Moderator (moderátor), None (žádná), Participant (účastník), Visitor (návštěvník).

Postavení vyjadřuje aktuální pravomoc daného uživatele, moderátor má nejvíce práv, zejména může do jisté míry měnit role ostatních uživatelů. Účastník má přinejmenším právo psát do konference, návštěvník může jen číst zprávy, případně posílat soukromé zprávy.

Vztah vyjadřuje dlouhodobý vztah uživatele k místnosti. Při vstupu do místnosti se podle vztahu nastaví odpovídající (záleží podle nastavení místnosti) postavení. Typicky pro vztah vlastník a administrátor se nastaví postavení moderátor a členům účastník.

Další důležitou vlastností je, že uživatelé mohou měnit vztah a přidružení pouze uživatelům, kteří jsou níže v žebříčku vztahů (zjednodušeně řečeno).

Nejčastějším problémem, se kterým se uživatelé setkávají je, že chtějí někomu nastavit vztah administrátor, ale nastavují jen postavení moderátor.