SMTP transport

Z Jabber.cz Wiki
Verze z 11. 4. 2012, 14:30, kterou vytvořil Pinky (diskuse | příspěvky) (spameři zasraný)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

SMTP transport je služba Jabber serveru, která umožňuje odesílání a příjem e-mailů přes Jabber. Transport je založen na SMTP transportu od Matthiase Wimmera.

Jak používat SMTP transport

Odesílání pošty

Stačí odeslat Jabber zprávu na adresu emailová%adresa.cz@smtp-t.netlab.cz (znakem procento nahraďte zavináč v e-mailové adrese). Kontakty lze přidávat přes rozhraní "Jabber browseru" a volbu "Add user". Dle vzoru stačí zadat E-mail adresu v standardizovaném formátu emailová@adresa.cz.

Příjem pošty

Příjem pošty je automatický, e-maily odeslané na váš Jabber ID procházejí spam filtrem a jsou doručeny jako jabber zpráva od odesílatele ve stejné formě jako při odesílaní, tj. emailová%adresa.cz@smtp-t.netlab.cz E-maily, jejichž tělo, nebo nějaká příloha je větší než 100kB jsou zahazovány. Pozor! Po registraci je nastavené všeobecné blokování příchozí pošty, to je nutné vypnout přes Ad-Hoc Commands (SMTP to XMPP) → položka "Blokovat příchozí emaily".

HTML

Přenos HTML je podporován 100% pouze ze strany Jabberu. Ze strany SMTP je HTML přenášen jako další text.

PGP

PGP je podporováno v obou směrech a to jak šifrování zpráv, tak jejich podepisování. Dále je podporován obojí zápis MIME a non MIME.

Poznámka

Pro kompletní využití je nutné, aby klient podporoval Ad-Hoc Commands, tj. volání příkazů, přes které je možné transport nastavit.

Limity

Ve směru XMPP-SMTP je limit 100 zpráv za den a JID. Pokud je uživatelem tento limit překročen, dostane upozornění. Ve směru SMTP-XMPP je limit 100 zpráv za den a SMTP adresu. Tyto limity jsou kvůli zachycení spamování v obou směrech, nicméně je lze individuálně přizpůsobit.

Ve směru SMTP-XMPP je limit velikosti e-mailu 100kB proto, aby se nezatěžoval jak XMMP server tak klient. Tento limit neplatí pro konkrétní výjimky.

Registrace

slouží jen pro samotné registrování k smtp transportu. Není zde možnost změnit jakékoliv volby.

Nastavení

SMTP transport podporuje krom registrace i možnost uživatelských voleb které slouží pro ovlivnění chodu transportu např.:

 • předmět zprávy,
 • přenos příloh,
 • přenos textů chráněných pomocí PGP

1) Obecná nastavení

Použij globální nastavení

Tato volba způsobí, že nastavení v ostatních sekcích provedená Vámi se budou ignorovat a veškeré hodnoty budou brány z konfigurace SMTP transportu.

Jazyk

Direktivní určení jazyka ve kterém transport komunikuje s uživatelem

Zaslat systémové zprávy

Transport generuje několik informačních zpráv pro uživatele informujících o přijímání či odesílání zpráv. Lze zvolit čtyři možnosti zasílání:

 • Neposílat
 • Zpráva
 • Rozhovor
 • Stav

VIP

Informace smtp transportu zda jste VIP či nikoliv.

2) XMPP - SMTP

Tato část se týká voleb pro přenos Jabber zprávy na e-mail.

PGP - Jabber -> MIME

Příznak, zda se mají PGP zprávy přenášet ve formátu MIME.

Nahrazení předmětu

Způsob nahrazení předmětu zprávy. Krom způsobu (mód) nahrazení se definuje oddělovač a další text identifikující směr přenosu. Mód:

 • Nenahrazovat
 • Přidat před původní předmět
 • Přidat za původní předmět
 • Přidat jen pokud je původní předmět nevyplněný

Adresa pro odpovědi

Pro zprávy odesílané na SMTP lze nastavit adresu pro odpovědi. "Jméno" slouží pro definování čitelné varianty adresy. Toto nastavení se použije jen pro zprávy.

 • Výchozí JID - odpoveď na email bude odeslána na JID.
 • Vlastní - odpoveď na email bude odeslána na konkrétní adresu (JID, email, atd.).


Odchozí adresa

Pro zprávy odesílané na SMTP lze nastavit odchozí adresu. "Jméno" slouží pro definování čitelné varianty adresy. Toto nastavení se použije jen pro zprávy.

 • Výchozí JID - email bude mít nastaveno jako odchozí e-mailovou adresu JID.
 • Vlastní - email bude mít nastaveno jako odchozí konkrétní adresu (JID, email, atd.).

Automatický podpis

Automatický podpis slouží pro definici textu který se objeví na konci vaší zprávy. Automatický podpis se posílá pouze jdeli o zprávu.

3) SMTP - XMPP

Tato část se týká voleb pro přenos e-mailu na Jabber.

Přílohy

Způsob přenosu příloh z e-mailu.

 • Přenášet - přílohy budou přeneseny jakou součást textu
 • Nepřenášet - přílohy nebudou přenášeny
 • Přenášet na Jabber Disk - přílohy budou přenešeny do jabber disku (prozatím není realizována)

PGP - do Jabberu ne MIME do x

Příznak, zda se mají PGP e-maily ve formátu non MIME překonvertovat na Jabber PGP zprávu.

Blokovat příchozí e-maily

Příznak, jak se má naložit s došlými e-maily.

 • Žádné - všechny maily budou doručeny
 • Všechny - všechny maily budou zahozeny
 • Pokud odesílatel není v seznamu - Budou doručeny pouze e-maily jejich odesílatel je v kontakt listu příjemce.

Nahrazení předmětu

Způsob nahrazení předmětu zprávy. Krom způsobu (mód) nahrazení se definuje oddělovač a další text identifikující směr přenosu. Mód:

 • Nenahrazovat
 • Přidat před původní předmět
 • Přidat za původní předmět
 • Přidat jen pokud je původní předmět nevyplněný

Mail mód

 • Konverze - mail bude přeložen v rámci možností do formátu pro XMPP
 • RAW format - mail bude odeslán tak jak přišel (pro testovací účely)
 • Vložený EML zdroj pro Jabbim - jako Konverze, ale do XMPP paketu se vloží puvodní mail pro další zpracování klientem.

Přeposlat na

 • Mód přeposílání - Nikdy, Vždy, Jen pokud jsem offline. Tato volba je přístupná jen pro VIP uživatele.

Umožňuje automaticky přeposlat došlý e-mail na jiný e-mail nebo JID (který podporuje příjem e-mailů). Momentálně není možné přeposílat e-maily mezi JIDy v rámci jednoho jabber serveru, popřípadě rodiny jabber serverů. V případě VIP dojde k přeposlaní celého emailu i když přesahuje velikostní limit 100kB.

4) Černá listina

Slouží k definici emailových adres odkud přichází nevyžádaná pošta. Při zadávaní seznamu platí pár pravidel:

 • co řádek, to jedna adresa
 • je-li potřeba zablokovat celou doménu, dělá se to pomocí znaku "*", např: *@seznam.cz

Poznámka

SMTP transport je ještě pořád v experimentálním stavu a může občas nefungovat. Rádi uvítáme postřehy, nápady a chyby na konferenci jabber@conf.netlab.cz či ve fóru.

Seznam přáníček

 • Přílohy e-mailu ukládat na jabber disk.
 • Možnost definovat seznam povolených emailových adres (domén).
 • Možnost nastavení pro konkrétní smtp kontakt.

Seznam chyb(iček)

 • V tuto chvíli o žádné nevím.

Technická charakteristika

Podporované XMPP

 • zprávy/chat
 • prezence

Podporované XEP

SMTP

 • Dekódování "quoted printable"/base64 pro předmět.
 • Podpora dalších CP (ISO-*) při přenosu z e-mailu.
 • Víceřádkové hlavičky.
 • Příjem příloh jako součást textu.
 • Posílání jména odesílatele jako nick (přezdívka).

JABBER

 • Statistika ukládáná do externího XML souboru
 • Možnost definovat naslouchání více SMTP serverů
 • Pro odchozí server definovat port
 • Definovat, zda se mají přílohy v e-mailu zahodit nebo převést na kódovaný text
 • Definovat, zda se non MIME PGP e-maily mají převádět na x element
 • Definovat, zda se Jabber PGP zprávy mají převádět na non MIME e-mail
 • Definovat, zda a jakým způsobem se má nahradit předmět e-mailu a zprávy, aby bylo poznat odkud přichází

Možné problémy

 • Byl(a) jsem dlouho nepřipojen(a) a nedošly mi poslané emaily.

Na jabber serveru je nastaven limit na počet zpráv takzvaném offline režimu - kdy účet není online. Pokud je limit překročen jsou všechny došlé zprávy vraceny odesílateli.

 • Nedocházejí zprávy.

Zkontroluj te si, zda v sekci nastavení "SMTP - XMPP" je volba "Blokovat příchozí e-maily" nastavena na "Žádné" nebo "Pokud odesílatel není v seznamu".

 • Používám klienta Pidgin a nemůžu nic nastavit

Zkuste více prudit autory Pidgina ať něco udělají s nefunkční podporou Ad-Hoc Commands.