Bombus - Změna priority

Z Jabber.cz Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Změna priority v klientovi Bombus nemusí být každému zpočátku jasná, proto by vám s ní měl tento návod pomoci.

Priorita jednoduše řečeno určuje, kam bude server přednostně odesílat příchozí zprávy, pokud není výslovně uveden žádný zdroj. Priority se nastavují k jednotlivým stavům (Status). Priorita všech stavů je v mobilním klientu Bombus (situace k verzi 0.4.6.986) po instalaci nastavena na hodnotu 0. Na PC bývá nastavena zpravidla hodnota vyšší, např. v Psi 5.

Důvodů pro změnu priority může být několik. Mezi hlavní patří:

 • Nastavení vyšší priority než na jiných připojených zdrojích, aby všechny běžné zprávy chodily na Bombus.
 • Nastavení stejné priority jako na jiném připojeném resource, aby všechny běžné zprávy chodily na všechny zdroje (funguje s serverem ejabberd, který používá i služba Jabbim).
 • Nastavení záporné priority, aby všechny běžné zprávy chodily na jiný zdroj, nebo zůstavaly uložené na serveru pro pozdější vyzvednutí, např. až přijdete domů k PC.

Postup

Návod se může drobně lišit v různých verzích Bombusu a v závislosti na mobilním zařízení. Tak, jak je zde popsán, byl vyzkoušen s telefonem SE K610i.

 1. V hlavním okně Bombusu (rosteru) stisknout Další,
 2. Status,
 3. vybrat odpovídající status (online),
 4. Další,
 5. Edit,
 6. zvolit Priority,
 7. nastavit prioritu,
 8. OK.