Data Forms

Z Jabber.cz Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Data Forms je rozšíření XMPP protokolu o formulářové prvky na které jste zvyklí např z webu. Jako např. výběr jedné položky se zeznamu (select), vložení hesla, jednořádkové políčko (např pro vložení jména), atpd.

Seznam prvků:

  • list-single: seznam u kterého lze vybrat jednu položku (někdy nahrazen pomocí 'radio button')
  • list-multi: seznam u kterého lze vybrat více položek (někdy nahrazen pomocí 'checkbox button')
  • hidden: skryté pole
  • boolean: rozhodovací pole (ano/ne)
  • text-private: pole pro heslo
  • text-single: jednořádkové vstupní pole
  • text-multi: víceřádkové vstupní pole
  • jid-single: pro zadání jednoho platného JID
  • jid-multi: pro zadání více platných JID

Každý prvek má nějakou proměnnou, a hodnotu, který se buď zvolí výběrem nebo zadáním. Dále může obsahovat popisek a značku zda je nutné jej vyplnit.

Formulář smí obsahovat popis a instrukce. Formulář lze použít jako průvodce, obsahuje tedy navigační odesílací tlačítka jako 'Vpřed', 'Zpět' a 'Dokončit'. Pokud se nejedná o průvodce obsahuje nejčastěji tlačítko 'Odeslat' nebo po jeho dokončení 'Zavřít'.

Jedná se o základní rozšíření, které využívají i další rozšíření jako např. Ad-Hoc Commands, Remote Controlling Clients, In-Band Registration a další.