Entity Capabilities

Z Jabber.cz Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Entity Capabilities (někdy se zkracuje caps) je rozšíření, které má za účel snížit množství dotazů na klienty i služby zapamatováním informací o nich.

Funguje tak, že se vytvoří hash (kontrolní součet) z vlastností, které umožňuje kleint nebo služba a tento hash je následně zasílán v presenci. Pokud další klient ještě tento hash od druhé strany nemá požádá si opět o všechny vlastnosti druhé strany a vytvoří si hash podle pravidel daných standardem a vlastnosti si uloží. V příštím prezenci již rozpozná o jakého klienta se jedná.

Externí odkazy

Specifikace: http://xmpp.org/extensions/xep-0115.html