Jabber Disk

Z Jabber.cz Wiki
(Přesměrováno z Jdisk)
Přejít na: navigace, hledání

Jabber Disk je služba na serveru pro ukládání dat pomocí File Transferu (běžného přenosu souborů) na disk serveru, na kterém běží. Umožnuje ukládat data ve dvou módech:

 • privátně, ty vidí jen samotný uživatel
 • veřejně, tato data jsou pak přístupná přes volně dostupnou službu www serveru (na adrese ve tvaru http://disk.jabbim.cz/vase@jabberId.cz)

Jabber Disk v klientu Jabbim

V klientu Jabbim je k dispozici Jabber Disk manažer, přes který lze pohodlně spravovat Jabber Disk.

V klientech, kteří toto neumí, musíte používat níže uvedené příkazy.

Použití

Registrace

Službu si můžete na serveru Jabbim aktivovat pomocí Service Discovery (hledání služeb), kde naleznete Filestore - Jabber Disk a tu si zaregistrujete. Služba vás vyzve k přidání a oprávnění tří kontaktů:

 • album@disk.jabbim.cz pro fotoalbum
 • private@disk.jabbim.cz pro privátní data
 • public@disk.jabbim.cz pro veřejná data

Tyto kontakty autorizujte a přidejte je do seznamu kontaktů. Od této chvíle můžete svůj soukromý Jabber Disk obsluhovat pomocí příkazů, které napíšete do okna pro zprávy, jako byste si s těmito kontakty psali. Jen jejich slovní zásoba je v porovnání s vašimi živými přáteli poněkud omezená.

Manipulace se soubory

Pro uložení souboru na JDisk jej odešlete na jeden z kontaktů disku. Níže je uveden seznam příkazů, které slouží ke správě uložených souborů. Pro bližší informace o konkrétním příkazu napište „help <příkaz>“. Příklad: help help (tzn. bez uvozovek a bez znaků < a >)

Některé příkazy přijímají jako parametr cestu, která může mít několik podob:

 • //uživatel@server%disk/adresář/soubor – plná cesta k souboru, tato forma slouží ke snadnému přístupu k veřejným souborům jiných uživatelů nebo k souborům na jiných discích. Pokud vynecháte uživatel@server% nebo %disk, použije se aktuální uživatel nebo disk. Disk může být public (veřejný), private (soukromý), album.
 • /adresář/soubor, ../adresář/soubor – absolutní nebo relativní cesta na daném disku, relativní cesta se uvažuje od aktuálního adresáře
 • adresář/#číslo – každý soubor v adresáři má své číslo, kterým na něj můžete odkazovat. Číslo získáte příkazem „ls“. Toto číslo se však může měnit společně s obsahem adresáře (mazání a ukládání souborů atd.). Tímto způsobem je také možné pracovat s více soubory, pokud to daný příkaz umožňuje.

Příklad: #1,2,4-6 označí soubory 1, 2, 4, 5, 6

K souborům uloženým na veřejném disku (public) můžete přistupovat přes web na adrese http://disk.jabbim.cz/JID/

Používané příkazy

 • help − vypíše nápovědu
 • du − vypíše informace o obsazeném místě
 • get [JID] soubor − disk Vám odešle daný soubor. Při zadání JID navrátí public soubor daného JID.
 • ls [JID] − vypíše obsah disku, při zadání JID vypíše public soubory daného JID
 • mv soubor disk − daný soubor se přesune na určený disk (jako disk je přípustné slovo private nebo public)
 • rm soubor − disk odstraní daný soubor, místo názvu souboru může být zadána hvězička * pro smazání všech souborů na daném disku, či seznam souborů pro smazání určitých souborů (např. #1,4,5-10)
 • link soubor − navrátí URL daného souboru v public části disku
 • send JID/resource soubor − danému JID s daným resource (zdrojem) se pokusí odeslat 'soubor'. Bez zadání resource odeslání nebude fungovat
 • hash soubor − spočítá kontrolní součet (CRC32) daného souboru. Místo názvu souboru může být zadána hvězička * pro zpracování všech souborů na daném disku, či seznam souborů (např. #1,4,5-10)
 • lang kod_jazyka − nastaví jazyk zpráv odesílaných diskem. V současnosti můžete použít cs pro češtinu a en pro angličtinu. Na překladu do dalších jazyků se pracuje.
 • mkdir složka − disk založí složku v aktuální složce.
 • cd složka − disk změní aktuální složku na udanou složku. Pozor, toto má vliv na upload souborů na disk, protože uploadovaný soubor je automaticky ukládán do aktuální složky.
Jako parametr 'soubor' může být zadán buď název souboru nebo znak # následovaný číslem souboru vypsaným u příkazu ls
Například příkaz 'get #2' navrátí druhý soubor.

Nahrání a získání souborů

 • Soubory můžete na disk nahrávat pomocí filetransferu, klepněte pravým tlačítkem na kontakt private nebo public a zvolte poslat soubor.
  • Pokud jste za NATem nebo firewallem, nezapomeňte nastavit filetransfer proxy proxy.jabbim.cz. Často je to řešení při potížích s odesíláním souboru na server. V aplikaci Kopete je tato vlastnost v nastaveních účtu - File Transfer - Proxy JID.
 • Limit je u této služby nastaven na 101 MB dat na serveru. VIP uživatelé mají k dispozici 1,5 GB prostoru.
 • Soubory v public/veřejné části jsou dostupné pomocí www, formát adresy je http://disk.jabbim.cz/Vaše Jabber ID/, např. http://disk.jabbim.cz/pepa@jabber.cz/, pro album část je formát adresy http://album.jabbim.cz/Vaše Jabber ID/
 • Umí navazovat spojení (upload i download) pro případ jeho přerušení.

Sada ikon

Jabber-Disk-iconset.png
Jabber-Disk-iconset.png

Vizte také

Externí odkazy