Správa záložek pomocí XML konzole

Z Jabber.cz Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Kdy to potřebujete

 • Když klient nemá UI pro manipulaci se záložkama (např.: Psi 0.10)
 • Když potřebujete manipulovat se záložkou typu WWW adresa a klient nemá potřebné UI (např.: Psi 0.14 RC3)

Popis záložek

Založky jsou dvojího druhu

Místnost

Seznam atributů a elementů:

 • autojoin - (atribut) Příznak zda má dojít pro přihlášení k automatickému připojení do místnosti (0 - nepřipojit, 1 - připojit)
 • jid - (atribut) jid místnosti
 • name - (atribut) Název záložky
 • nick - (element) Přezdívka
 • password - (element) Heslo

Web adresa

Tato záložka má jen dva aributy name a url.

 • name - Název záložky
 • url - WWW adresa (protokoly HTTP a HTTPS )

Získání seznamu záložek

<iq id="j26" type="get"><query xml:lang="cs" xmlns="jabber:iq:private" ><storage xmlns="storage:bookmarks" /></query></iq>

Vrácená odpověď (ukázka)

<iq id='j26' type='result'>
 <query xml:lang='cs' xmlns='jabber:iq:private'>
 <storage xmlns='storage:bookmarks'>
  <conference autojoin='1' jid='jabber@conf.netlab.cz'><nick>Nick</nick><password/></conference>
 </storage>
 </query>
</iq>

Možné změny

         Pozor - Důležité varování !          
                 
    http://www.jabber.cz/w/images/b/b6/40px-Emblem-important.svg.png      V případě odeslání nevalidní odpovědi server odpojí vašeho klienta.         
                 
         Pozor - Důležité varování !          

Poznámky

 • Hodnoty atributů můžou uvozeny ' ' (apostrofy) tak i "" (uvozoky)


Přidání záložky - WWW stránky

Mezi elementy <storage></storage> vložit řádek:

<url name='jabbim.cz' url='http://www.jabbim.cz' />
<iq id='j26' type='set'>
 <query xml:lang='cs' xmlns='jabber:iq:private'>
 <storage xmlns='storage:bookmarks'>
  <conference autojoin='1' jid='jabber@conf.netlab.cz'><nick>Nick</nick><password/></conference>
  <url name='jabbim.cz' url='http://www.jabbim.cz' />
 </storage>
 </query>
</iq>

Přidání záložky - místnosti

Mezi elementy <storage></storage> vložit řádek:

<conference autojoin='1' jid='talk@conf.netlab.cz'><nick>Nick</nick><password/></conference>
<iq id='j26' type='set'>
 <query xml:lang='cs' xmlns='jabber:iq:private'>
 <storage xmlns='storage:bookmarks'>
  <conference autojoin='1' jid='talk@conf.netlab.cz'><nick>Nick</nick><password/></conference>
  <conference autojoin='1' jid='jabber@conf.netlab.cz'><nick>Nick</nick><password/></conference>
  <url name='jabbim.cz' url='http://www.jabbim.cz'></url>
 </storage>
 </query>
</iq>

Změna záložky - místnosti - zrušení automatického přihlášení

U příslušné definice místnosti se změní hodnota atributu autojoin z '1' na '0':

<iq id='j26' type='set'>
 <query xml:lang='cs' xmlns='jabber:iq:private'>
 <storage xmlns='storage:bookmarks'>
  <conference autojoin='0' jid='talk@conf.netlab.cz'><nick>Nick</nick><password/></conference>
  <conference autojoin='1' jid='jabber@conf.netlab.cz'><nick>Nick</nick><password/></conference>
  <url name='jabbim.cz' url='http://www.jabbim.cz'></url>
 </storage>
 </query>
</iq>

Změna záložky - místnosti - změna přezdívky

U příslušné definice místnosti se změní hodnota elementu nick:

<iq id='j26' type='set'>
 <query xml:lang='cs' xmlns='jabber:iq:private'>
 <storage xmlns='storage:bookmarks'>
  <conference autojoin='0' jid='talk@conf.netlab.cz'><nick>Nová přezdívka</nick><password/></conference>
  <conference autojoin='1' jid='jabber@conf.netlab.cz'><nick>Nick</nick><password/></conference>
  <url name='jabbim.cz' url='http://www.jabbim.cz'></url>
 </storage>
 </query>
</iq>

Změna záložky - místnosti - změna hesla

U příslušné definice místnosti se změní hodnota elementu password:

<iq id='j26' type='set'>
 <query xml:lang='cs' xmlns='jabber:iq:private'>
 <storage xmlns='storage:bookmarks'>
  <conference autojoin='0' jid='talk@conf.netlab.cz'><nick>Nová přezdívka</nick><password>Nové heslo</password></conference>
  <conference autojoin='1' jid='jabber@conf.netlab.cz'><nick>Nick</nick><password/></conference>
  <url name='jabbim.cz' url='http://www.jabbim.cz'></url>
 </storage>
 </query>
</iq>

Odstranění záložky - WWW adresa

Stačí odstranit definici (url) ze seznamu:

<iq id='j26' type='set'>
 <query xml:lang='cs' xmlns='jabber:iq:private'>
 <storage xmlns='storage:bookmarks'>
  <conference autojoin='0' jid='jabber@conf.netlab.cz'><nick>Nick</nick><password/></conference>
  <conference autojoin='1' jid='talk@conf.netlab.cz'><nick>Nick</nick><password/></conference>
 </storage>
 </query>
</iq>

Odstranění záložky - místnosti

Stačí odstranit definici (conference) místnosti talk@conf.netlab.cz ze seznamu:

<iq id='j26' type='set'>
 <query xml:lang='cs' xmlns='jabber:iq:private'>
 <storage xmlns='storage:bookmarks'>
  <conference autojoin='1' jid='jabber@conf.netlab.cz'><nick>Nick</nick><password/></conference>
 </storage>
 </query>
</iq>