Stanza

Z Jabber.cz Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Stanza

Stanzy (z angl. jsou základní elementy protokolu XMPP. Jen pro připomenutí: XMPP je protokol založený na XML. Rozlišují se následující typy:

  • <presence/> - záležitosti týkající se připojení, statusu a autorizací. Vyznačují se tím, že pokud nemají určeného příjemce, tak fungují způsobem "vysílání" (broadcast), tedy jsou směrovány všem lidem, kteří jsou zaregistrování k odběru presencí od daného uživatele (tedy "mají autorizaci").
  • <message/> - zprávy všeho druhu. Slouží k odesílání dat způsobem "push", tedy "odeslat a dál se nestarat".
  • <iq/> - (Info/Query ~ Požadavky, informace a odpovědi na ně) - v podstatě všechna data, která nejsou ani presence, ani message. Fungují způsobem dotaz-odpověď. Odeslání odpovědi je povinné. IQ stanzy musejí mít nastaveny typ a id.