Druhy ICQ transportu

Z Jabber.cz Wiki
Přejít na: navigace, hledání

ICQ transport je jenom program, který běží na serveru vašeho poskytovatele XMPP/Jabber služeb. Tuto úlohu mohou zvládat různé programy různě dobře. Mezi nejvýznamnější patří následující:

Spectrum (dříve HiICQ Transport)

 • Moderní brána napsaná pro potřeby služby Jabbim jako náhrada JIT i PyICQ-t.
 • Na přelomu října a listopadu 2008 nahradil všechny transporty na Jabbim, tedy icq.jabbim.cz, icq.jabber.cz i icq.netlab.cz.
 • Je založen na knihovnách libpurple a gloox.
 • Zdrojové kódy vydány pod GPL.

Podporované funkce

 • Autorizace kontaktů.
 • Synchronizace kontaktů mezi transportem a serverem ICQ.
 • Stavové zprávy (ne-VIP uživatelům je na konec vkládána krátká zpráva oznamující, že používají tuto službu na serveru Jabbim).
 • Vizitky uživatelů včetně jejich fotek.
 • Indikace aktivity diskutujících (Chat State Notifications).
 • Lepší manipulace s kontakty při registraci transportu – umožňuje i automatické pojmenování kontaktů a jejich rozdělení do skupin (pomocí Roster Item Exchange; vyžaduje novější verze klientů, např. Jabbim nebo Psi).
 • Přenos souborů oběma směry.
 • Umožňuje odesílat a přijímat ICQ SMS. Stačí přidat kontakt ve tvaru číslo@transport, tedy např. +420777666555@icq.jabbim.cz.
 • Umožňuje zablokovat autorizaci ICQ kontaktů - v Service Discovery najít příslušný ICQ transport (např.: "VIP ICQ-t Jabbim.cz") , pak pravé tlačítko "Execute Command" vybrat Transport settings", Execute - zobrazí se nastavení a zaškrtnu "Reject all incoming authorizations"

Jak postupovat při potížích s registrací

Někdy může transport zdánlivě nereagovat na pokusy o registraci. S tímto problémem se setkávají zvláště ti, kteří již v minulosti používali některý starý transport a pak jej smazali (např. Psi pouze smaže ze seznamu kontaků JID brány, ale nezruší korektně registraci). Nejprve je potřeba provést korektní odregistrování.

  • Použijte klienta, který umí správně zrušit registraci transportu, např. Jabbim. Najděte svůj transport v seznamu služeb (Service Browser) a odregistrujte jej.
  • Obecně v kterémkoli klientovi s XML konzolí (např. Psi) stačí poslat následující kód (kde icq.jabber.cz je adresa vašeho transportu):
   <iq type='set' to='icq.jabber.cz' id='unreg1'><query xmlns='jabber:iq:register'><remove/></query></iq>
 1. V Psi zapněte automatické autorizování kontaktů, abyste jich nemuseli velké množství autorizovat ručně.
 2. Znovu běžnou cestou zaregistrujte svůj transport. Měl by opět přidat všechny kontakty z ICQ.
 3. Vypněte automatické autorizování kontaktů.

PyICQ-t

 • transport napsaný v jazyce Python, implementuje protokol OSCAR
 • Náročný na výkon serveru
 • Podporuje avatary, informace o tom, že druhá osoba píše, statusy
 • Snaží se kontakty synchronizovat se serverem ICQ. Tedy ty, které si přidáte do jabber rosteru vám přibudou i na serveru ICQ. ICQ skupiny zatím nerespektuje.
 • Indikace aktivity diskutujících (Chat State Notifications).
 • Podpora x-statusu
 • Umožňuje odesílat a přijímat ICQ SMS. Stačí přidat kontakt ve tvaru číslo@transport, tedy např. +420777666555@icq.server.cz.
 • Stránky projektu: PyICQt: ICQ transport for Jabber (anglicky)

Servery, na kterých běží PyICQ-t

JIT

 • starší transport, napsaný v jazyce C, používá knihovnu libicq2000, momentálně již není vyvíjen
 • I při vyšším počtu uživatelů relativně málo zatěžuje server
 • Na druhou stranu nepodporuje avatary, informace o tom, že druhá osoba píše, informace o stavu se zobrazují jenom pokud vyžádáte vCard apod.
 • Nesynchronizuje kontakty se serverem ICQ. Jen při první registraci vám pošle ICQ kontakty ze serveru
 • stránky projektu: JIT Jabber ICQ Transport (anglicky)

Další transporty